Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce


Widok zawartości stron

Logo tarcza antykryzysowa

Nabór wniosków w ramach dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce informuję, że trwa nabór wniosków w ramach  dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, prowadzących działalność w określonych branżach, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U.poz.713)., z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5.000,00 zł.
Wniosek o dotację może być złożony do dnia 31 sierpnia 2021r.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia wypłaty środków przez PUP na konto wnioskodawcy.  
PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE WNIOSKI O PRZYZNANIE DOTACJI MOŻNA SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
 
WNIOSKI ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (Rozp. rozdz. 3)

 


Logo tarcza antykryzysowa
Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, informuje, że pożyczka udzielona mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych podlega umorzeniu wraz z odsetkami, pod warunkiem, prowadzenia przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.
Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień przekazania środków przez powiatowy urząd pracy na konto mikroprzedsiębiorcy.
Nowe zasady umorzenia dotyczą pożyczek udzielonych od dnia 1 kwietnia 2020 r.
Ważne: Mikroprzedsiębiorca nie ma obowiązku składania wniosku o umorzenie pożyczkiUmorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, po sprawdzeniu, czy wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej został zachowany.


              Logo Podlaska Straż Graniczna   
          PODLASKI ODDZIAŁ

         STRAŻY GRANICZNEJ
    PROWADZI NABÓR DO SŁUŻBY!

      nr tel. 85 714 55 33
      
Wizyta w US

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • Oferta pracy - Konserwator

  Komendant 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do dnia 19.05.2021 r. Załączniki OGŁOSZENIE - KONSERWATOR - SOI - GZ HAJNÓWKA 11.05.2021.pdf (pdf, 562 KB)

 • Informacja o dniu wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce

  Informacja o dniu wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce               Uprzejmie informuje się, że dzień   04 czerwca 2021 r.  (piątek)   jest  dniem  wolnym   od  pracy za 01 maja – Święto Pracy, przypadające w sobotę, w dniu wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hajnówce.             Dnia 04 czerwca 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce będzie nieczynny.            Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce ...

 • Procedura kwalifikacyjna do służby więziennej

  DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W BIAŁYMSTOKU ZARZĄDZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ W JEDNOSTKACH OKRĘGU BIAŁOSTOCKIEGO   Zakład Karny w Przytułach Starych, ul. Główna 32, 07-411 Rzekuń - młodszy psycholog działu penitencjarnego – 1 etat Oferta ważna do 21.05.2021r.   Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów: Ze względu na wprowadzony stan epidemii kandydaci do Służby Więziennej...

 • Projekt" Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"

            Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej mogą skorzystać także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i...

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232 ze zm.), przedstawiamy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa  oraz informacje dla beneficjentów o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ    

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
 RODZAJ:                                      Powiatowy Urząd Pracy
 POWIAT:                                                hajnowski 
 WOJEWÓDZTWO:                                   podlaskie
 ADRES:                                    ul. M.J. Piłsudskiego 10 A
 KOD:                                                        17-200
 MIEJSCOWOŚĆ:                                      Hajnówka
 KONTAKT:                                         tel.  (85) 682 96 10
                                                         fax   (85) 682 96 11

                                                   e-mail  biha@praca.gov.pl

                                                   pup@powiat.hajnowka.pl

                                            bip:  http://pup.hajnowka.sisco.info
                                                        hajnowka.praca.gov.pl
 
Zasięg terytorialny:                            obszar powiatu
Dyrektor Urzędu:                              Marek Roszczenko

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę