Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec grudnia 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie hajnowskim (I)" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027   Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce informuje, że w 2023 roku rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób...

Załączniki PROMOCJA DZIAŁAŃ_REZERWA FP_2023.PDF (pdf, 158 KB)

Projekt pt.: „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hajnowskim (VI)" jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego       Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce informuje, że w 2022 roku kontynuuje realizację projektu pn. „Aktywizacja osób  powyżej 30 roku życia...

Projekt pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hajnowskim (VI)" jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce informuje, że w 2022 roku kontynuuje  realizację projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę